ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (โฮงเฮียนต้นเป้า) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ศาลแขวงเวียงป่าเป้า โดยนายประยูร กิ่งไทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเวียงป่าเป้า ได้มอบหมายให้ นางภัสราพันธ์ แก้วไทรเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงเวียงป่าเป้า พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างศาลแขวงเวียงป่าเป้า ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (โฮงเฮียนต้นเป้า) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ภาคีเครือข่ายโฮงเฮียนต้นเป้า" เพื่อบูรณาการ ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ณ วัดศรีสุพรรณ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย