ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๙ นาฬิกา นายประยูร กิ่งไทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเวียงป่าเป้า พร้อมด้วยนางภัสราพันธ์ แก้วไทรเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงเวียงป่าเป้า เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image