ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

โครงการอำนวยความยุติธรรมและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ "ศาลแรงานเคลื่อนที่" ครั้งที่ ๓
image

image รูปภาพ
image
image
image

วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา นายประยูร กิ่งไทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเวียงป่าเป้า พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล และคณะข้าราชการศาลยุติธรรมศาลแขวงเวียงป่าเป้า ให้การต้อนรับ นายวิสุทธิ์ กลิ่นพร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๕ พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังศาลแขวงเวียงป่าเป้า เพื่ออำนวยความยุติธรรมและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ "ศาลแรงงานเคลื่อนที่" ครั้งที่ ๓ ณ ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย