ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

image

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลแขวงเวียงป่าเป้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ