ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

image

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ