ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตรวจราชการศาลแขวงเวียงป่าเป้า
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายประยูร กิ่งไทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเวียงป่าเป้า พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล ข้าราชการศาลยุติธรรมศาลแขวงเวียงป่าเป้า ให้การต้อนรับ นายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย