ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

image

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ตำบลเวียง

อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

57170โทรศัพท์

โทรศัพท์ 053-781-560

โทรสาร  053-781-559

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social