ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลแขวงเวียงป่าเป้า ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นายประยูร กิ่งไทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลแขวงเวียงป่าเป้า ครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความรักความสามัคคี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและมีน้ำใจ เป็นนักกีฬานำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย