ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า

ศาลแขวงเวียงป่าเป้า เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายประยูร กิ่งไทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเวียงป่าเป้า พร้อมด้วยนางภัสราพันธ์ แก้วไทรเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงเวียงป่าเป้า เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๕ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่